Týdenní plán 30.9. – 4.10. 2013

29.09.2013 19:05

Chit chat 

Class book - In the house - p. 10 - 11

Work book - p. 10

Procvičujeme časování slovesa to BE v záporu a v otázce.

—————

Zpět